خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

روایی و پایایی و نمره گذاری

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (1390) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در 61 گویه و براساس مقیاس 7 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 محاسبه شد.

 

منبع پرسشنامه: حسین عظیمی، غلام رضا گودرزی، محمداسماعیل انصاری، رضا پیرایش، و سهراب عبدی زرین (1390) طراحی پرسش نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی كاركنان دولت، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 ,

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Marriage Functioning Assessment Inventory (MFAI)

.پرسشنامه عملکرد ازدواج

یک پرسشنامه 66 عبارتی که بر اساس مطالعه متون پژوهشی و نظری داخل و خارج کشور درباره عملکرد ازدواج تهیه شده است.این پرسشنامه دربرگیرنده 11 مؤلفه «ارتباط،ابراز عاطفی،حل مسأله و تصمیم گیری،نقش،انعطاف پذیری،شیوه فرزندپروری،اقتصاد و مسایل مالی،خانواده و دوستان،ارزشها،مراقبت جسمانی و روانی،و عملکرد کلی» است.

منبع

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

 

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 ,

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

پرسشنامه‌ای را كه در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال

تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند:

 1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))
 2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))
 3. ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))
 4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

منبع

1-        کفایت  ، محمد . (1373) .  بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز.

2-        دائمی ، حمیدرضا و مقیمی ، سیده فاطمه . ( 1383) . هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس ، ( SID.ir‍http://www . ).

3-        عابدی ، جمال ( 1372 ) خلاقیت و شیوه ای نو در اندازه گیری آن ، پژوهش های روانشناختی ، شماره‌ی 1 و 2 ، تهران .

 

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 ,

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

دانلود پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

 

پرسشنامه سنجش خانواده<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->(FAD )

پرسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> درسال 1983 بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است(ثنایی،1379).این آزمون دارای شش خرده مقیاس  حل مسأله،ارتباط،نقش، پاسخگویی عاطفی،آمیختگی عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد

<!--[if !supportFootnotes]-->

منبع

ثنایی،ذاکر(1379).مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج.تهران: موسسه انتشارات بعثت.

 

خانی مجد،صدیقه؛پورابراهیم،تقی؛فتح آبادی،جلیل(1391).بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کرد. فصلنامه خانواده پژوهی.سال هشتم،شماره 32زمستان 91: 392.

 

خانجانی،مهدی؛شهیدی،شهریار؛فتح آبادی،جلیل؛مظاهری،محمدعلی؛شکری،امید(1393).ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی فرم كوتاه(18سوالی) مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر.اندیشه و رفتار.دوره هشتم،شماره 32،تابستان 1393: 36-

دانلود پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 ,

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)،شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری، 1388).

منبع

شیرین زاده، ص. (1385). مقایسه باورهای فراشناختی و مسؤولیت پذیری در بین بیماران دچار اختلال وسواس اجباری، اضطراب منتشر و افراد نرمال. روا نپزشكی و روا نشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم، شماره 1، صص 46-54.

 

 Wells, A., & Papageorgiou, C. (1998). Social phobia: Effects of external attention focus on anxiety, negative beliefs and perspective taking. Behavior Therapy, 29, 357–370.

Wells A: Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Wiley; 2000.

 

Wells, A. Caertwright-Hatton, S. (2004). A short form of meta-cognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behavior and Research and Therapy, 32(4), 867- 870.

 

دانلود پرسشنامه فراشناختی ولز 1997


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 ,

تاريخ : 17 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

مسئله بررسی علمی بزهكاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته‌های مختلف خاصه روانشناسان، جامعه‌شناسان، پزشكان، حقوقدانان و مربیان هر یك از دریچه‌ای به بررسی این مسئله همت گمارده‌اند.

 حاصل این كوششها و تلاشها اگر از یكسو كمك به روشن كردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است كه با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص می‌شود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز می‌كنند واز انگیزه‌های متفاوت و در بسیاری موارد ناشناخته سرچشمه می‌گیرند.

درباره علت افزایش بزهكاری در روزگار ما، عقاید مختلفی ابراز شده است؛ مثلاً، پاره‌ای از محققین از دیار جرم و جنایت را در جهان امروز، از اختصاصات جوامع متمدن كنونی دانسته‌اند و

فهرست جداول

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول : مدیریت نشاط انگیز                        

فصل دوم : بهره وری كیفیت ، خلاقیت                   

جدول 2-1- مفهوم بهره وری                            19

جدول 2-2- مشخصات كیفیت از دیدگاه عرضه كننده و دریافت كننده آن    39

جدول 2-4- ویژگی های مؤثر بر خلاقیت                   63

جدول 2-5- ویژگی های افراد آفریننده                  65

فهرست مطالب پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان

 1. پیشگفتار
 2. فصل اول : طرح تحقیق

 3. مقدمه
 4. موضوع کلی
 5. تعریف موضوع کلی
 6. معیارهایی برای انحراف
 7. ملاک اکثریت
 8. ۲- ملاک قانون یا دولت
 9. ۳- ملاک بیماری
 10.  ۴ـ ملاک تعدیل
 11. ۵- ملاک اخلاق اجتماعی
 12. ۶ـ ملاک مذهب
 13. تنوع دیدها
 14. دامنه و نوع آن
 15. وسعت انحراف
 16. شدت و ضعف آن
 17. صورتهای انحراف
 18. انواع صورت های انحراف
 19. انواع منحرفان
 20. ویژگی رفتاری منحرفان
 21. نوع جرائم و انحرافات
 22. عوامل انحراف
 23. روشهای درمان بزهکاران جوانان
 24. موضوع ویژه
 25. تعریف موضوع ویژه
 26. ـ وضعیت اقتصادی
 27. – نوع رابطه والدین با فرزندان
 28. از روشهای مختلف دو جنبه مهم در روابط والدین با فرزندان اهمیت دارد
 29. اهمیت موضوع
 30. هدفها یا فرض‌ ها
 31. جامعه آماری
 32. محدودیتهای تحقیق
 33. فصل دوم : سابقه تحقیق

 34. سابقه تحقیق
 35. فصل سوم : روش تحقیق

 36. روش تحقیق
 37. روش گزینش نمونه
 38. فصل چهارم : خلاصه تحقیق

 39. خلاصه تحقیق
 40. فهرست منابع   
 41.  

 

فهرست منابع :

 

1-آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات   علی فرجاد

2-آسیب شناسی اجتماعی                   داور شیخاوندی

3-آسیبها و عوارض اجتماعی                  علی قائمی

4-بزهكاری جوان                     رضا علومی

5-خانواده و مسائل نوجوان و جوان ((2))         علی قائمی

6-رشد و شخصیت كودك                 سیمین یاسائی

7-جرم شناسی                        رضا علومی

8-زمینه بررسی بزهكاری كودكان و نوجوانان       محمود منصور

9-بزهكاری اطفال و نوجوانان             رضا صلاحی

 

 

دانلود پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه عوامل بزهکاری جوانان ,

تاريخ : 14 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی

پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی

دانلود پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی

پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی
دسته بندی آمار
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

با جداول فراوانی و نمودارهای دایره و میله ای ...

خلاصه:

دانش آموزان معتقداند كسانی كه در دروس تفهیمی موفق هستند در دروس حفظی نیز موفق خواهند بود در این پروژه سوالی كه مورد بررسی قرار گرفت این بود كه آیا ارتباطی بین دروس تفهیمی و دروس حفظی وجود دارد؟

جامعه آماری در این پروژه تمام دانش آموزانی بودند كه با دروس تفهیمی و دروس حفظی سرو كار داشتند.

نمونه آماری در این پروژه،دانش آموزانی بودند كه از طریق اعداد تصادفی از بین دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماری بر روی پرسشنامه ای كه توسط دانش آموزان پر شده بود این پروژه انجام شد.

نتیجه تحقیق نشان داد كه ارتباط محسوسی بین دروس حفظی و دروس تفهیمی وجود دارد.

مقدمه:

اگر بخواهیم كلیه دروس را تقسیم نماییم، می توانیم آنها را به دو دسته ی حفظی و تفهیمی تقسیم كنیم در دسته دروس حفظی می توان زبان وادبیات فارسی، تاریخ،جغرافیا،تعلیمات دینی،علوم اجتماعی و عربی را نام برد .

برای گروه تفهیمی نیز می توان دروس ریاضیات ، فیزیك ، شیمی ، زبان خارجه و... را نام برد . دروس زبان و ادبیات فارسی را نمی توان به طور كامل در گروه دروس حفظی جای داد. ...

...

جمع آوری داده ها:

جمع آوری داده ها از طریق پخش پرسشنامه بین 72نفراز دانش آموزانی بودكه به طور تصادفی از دبیرستان شاهد انتخاب شده بودند.در این پرسشنامه سوالاتی در زمینه دروس تفهیمی و دروس حفظی بیان شده است همچنین در این پرسشنامه اسامی دانش آموزان خواسته نشده بود تا به سوالات باخیال راحتی پاسخ بدهند و پاسخ های آنها صادقانه باشد.

 

دانلود پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی ,

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای 
حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده
 در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93
دسته بندی مالی
فرمت فایل zip
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL

یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های آماری آماده مربوط به 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1393 چمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحیل تحقیقات خود بپردازند

به طور کلی این فایل شامل داده های آماری آماده 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 الی 1393 می باشد مغیرهایی که در این فایل داده های  آماده  آماری آنها جمع آوری شده است شامل متغیرهای اهرم مالی(LEVERAGE)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزش بازاری به دفتری(M/B)، اندازه(SIZE)، ضریب بتا(RISK)، اهرم مالی صنعت (Industry Leverage)،درجه تمرکز صنعت (Concentration) که بر اساس شاخص هرفیندال محاسبه شده است و بازده غیر عادی(CAAR) می باشد.همان طور که ملاحضه می شود متغیرهای اعلامی، متغیرهایی هستند که در بیشتر پایان نامه ها و مقالات به عنوان متغیر مستقل یا وابسته در مدل های مربوطه مورئد استفاده قرار می گیرند.

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ,

تاريخ : 10 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->

ساندارپيچاي مدير عامل جديد كمپاني گوگل


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ساندارپيچاي مدير عامل جديد كمپاني گوگل,

تاريخ : 9 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مقاله بهداشت فردی

مقاله بهداشت فردی

دانلود مقاله بهداشت فردی

مقاله بهداشت فردی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مقاله بهداشت فردی

فهرست:

مقدمه 

بهداشت پوست 

نشانه های بیماری در رنگ پوست : 

مراقبت از پوست 

بهداشت مو 

بهداشت دست 

بهداشت پا 

بهداشت جمعیت و محیط زیست

بهداشت هوا 

بهداشت آب

بهداشت نور 

 بازیافت زباله

محیط زیست 

آلودگی هوا و حفظ محیط زیست

نتیجه گیری

****************************

قسمتهایی از متن:

مقدمه

مفهوم بهداشت عمومی عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماریها و طولانی كردن عمر و بالابردن سطح سلامت و قدرت بشری كه از راه كوششهای دسته جمعی افراد و نیروهای متشكل اجتماعی انجام می گیرد . یكی از ابعاد بهداشت عمومی كه نقش مهمی در حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی دارد بهداشت فردی است.

در بهداشت فردی مسئولیت بهداشتی هر فرد به عهدة خود او خواهد بود و هر كس با مراعات آن خواهد توانست از لحاظ جسمانی ، روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار گیرد و وظیفه ای  را كه نسبت به خود افراد خانواده و جامعة خود دارد به خوبی ادا كند.

از طرف دیگر عمل به اصول بهداشت فردی در نحوة قضاوت دیگران نسبت به ما بسیار مؤثر است زیرا قضاوتهای دیگران دربارة ما به دلیل عدم امكان معاشرت طولانی و نشان دادن خوی ذاتی خود به دیگران از روی ظاهر صورت می گیرد . ...

...

بهداشت آب

انسان بطور كلی به سه طریق با مواد شیمیایی مضر تماس پیدا می كند! تنفس، خوردن و آشامیدن و تماس بدن با این مواد. مهمترین راه تماس انسان با این مواد سمی توسط دهان است كه با خوردن و آشامیدن آنها خود را آلوده می سازد. برخی از سم شناسان معتقدند كه پیدایش انواع مختلف سرطان و بروز بیماریهای روانی و عصبی، ناراحتی های هورمونی، غددی و ژنتیكی بستگی مستقیم یا غیرمستقیم به وجود اینگونه مواد سمی دارند كه در محیط زیست ما یافت می شوند.

با توجه به مسایل فوق باید سعی مسئولین در كنترل مواد زیان آور موجود در محیط زیست برای انسان باشد. از آنجاییكه آب آشامیدنی یكی از مهمترین عوامل انتقال این مواد می باشد، باید توجه بیشتری به آلودگی آن نمود.

آب آشامیدنی

آب آشامیدنی آبی است زلال، خنك، بی رنگ، بی بود و بدون مزه خاص و عادی از عوامل بیماری زا و سمی. چنین آبی در طبیعت نادر است و اگر چشمه هایی وجود داشته باشد كه آب آنها پاك خالص باشد كفاف شرب مردم را نمی كند و ضمناً انسان هم بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی آبهای طبیعی می شود. از اینرو آبهای خام را در اثر یك رشته اعمال تصفیه می نمایند تا آبی با كیفت مورد نظر بدست آید. آبهای سطحی تصفیه بیشتری از آبهای زیرزمینی لازم دارند. ....

...

دانلود مقاله بهداشت فردی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بهداشت فردی ,

<-BloTitle->
<-BloText->