خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
تحقیقات دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

دانلود تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

مقاله مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه كه سكونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سكونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سكونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء كیفیت سكونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محكم اجتماعی و امثال آن معرفی می كنند.

در حالیكه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مكان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شكویی 1354 و دلیر 1370)، اتكاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراكندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأكید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سكونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین كسانی است كه با كشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سكونتگاههای بی ضابطه تأكید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیكه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف كرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معكوسی رسیده اند كه بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان كلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند كه:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سكونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت كار می كنند و سهم خود را از تولید مصرف می كنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلكه كل جامعه خود را بنا می كنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست كه ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی كه مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یك ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده كرد. با اینكه این سكونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیكال یا محافظه كار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشاركت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و كمك های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.[1]


1 حاشیه نشینی «آثار و پیامدهای آن بر شهرها» گزارش مرحله اول، 1374، مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

...

5- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی

1-5- وضعیت هزینه (درآمد)

بررسی وضعیت هزینه (درآمد) در اسلام شهر نشان داده كه ساكنین آنها عموماً به گروههای درآمدی پایین و حداكثر متوسط پایین تعلق دارند، اما به موازات رشد و توسعه سكونتگاه و در مراحل انتهایی رشد سطح عمومی درآمد به نسبت افزایش یافته، اما هیچگاه (به جز استثنائات) قابل مقایسه با جوامع شهری كشور نیست:

جدول شماره 86-2، وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان)

      درآمد ماهانه خانوار

اسلام شهر

كمتر از 50

70-50

90-70

120-90

150-120

150 و بیشتر

اسلام شهر

3/3

1/13

5/20

3/44

3/12

6/6

  • چنانچه ملاحظه می شود نسبت خانوارهای با درآمد كمتر از 50 هزار تومان در اسلام شهر حدود 3 درصد می باشد… اگر گروه درآمدی 50 تا 70 هزار تومان را نیز به این گروه بیافزاییم باز هم این نسبت تا حدی بالا (4/16 درصد) است.
  • نسبت خانوارهای كمتر از 100 هزار تومان هزینه (درآمد) بسیار بالاست (حدود 80 درصد
  • در گروه درآمدی بیشتر از 120 هزار تومان اسلام شهر (حدود 19 درصد) و حداكثر خانوارهای با درآمد (هزینه) بیشتر از 150 هزار تومان چیزی در حدود 6 درصد بوده است.

2-5- قیمت واحد مسكونی

جهت شناخت بیشتر از وضعیت اقتصادی ساكنین شاخص دیگری كه مورد بررسی قرار گرفته قیمت ملك (واحد مسكونی) (در سال 1379) و متوسط قیمت زیربنای مسكونی در متر مربع است كه در مجموع حاكی از قیمت نسبتاً بالای زمین و مسكن در اسلام شهر است؛

جدول شماره 87-2، قیمت ملك مسكونی در اسلام شهر در سال 1379 (میلیون تومان)

                 درصد قیمت

نام سكونتگاه

2-1

4-2

6-4

6 و بیشتر

اسلام شهر

0

1/11

25

9/63

  • چنانكه ملاحظه می شود بیشترین نسبت واحد مسكونی در اسلام شهر در گروه قیمت 6 میلیون تومان و بالاتر قرار داشته است.
  • پس از بررسی قیمت متوسط زیر بنای مسكونی در اسلام شهر در سال 1379 مشخص شد (به تقریب) متر مربعی 9000 تومان بوده است.

مجموعه داده ها و مشاهدات محلی حكایت از آن دارد كه طی روند رشد سكونتگاهها قیمت زمین و مسكن به شدت افزایش یافته و به تدریج از دسترس اقشار تهیدست شهری خارج می شود.

دانلود تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه

مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه

دانلود مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه

مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه
دسته بندی جامعه شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتی، كه موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشاركت انتخاباتی افراد در زمانی كوتاه و با صرف هزینه‌ی ناچیز به پای صندوقهای رأی می روند و با دنیای سیاست ارتباطی سطحی و گذرا برقرار می‌كنند. با وجود این، مشاركت انتخاباتی مهمترین و متداولترین نوع مشاركت سیاسی است و به یمن وجود یافته‌های آماری و تحقیقات میدانی فراوان، غالب پژوهشهای انجام شده دربارة مشاركت در این زمینه خلاصه می‌شود.

در این نوشتار خواهیم كوشید با ارائة‌چارچوبی نظری دربارة‌ مشاركت  انتخاباتی، با توجه به آثار موجود در این خصوص، آن را مورد مدافه و كنكاشی جامعه شناختی قرار دهیم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، پرسشهایی مهم در باب مفهوم و ماهیت مشاركت سیاسی وجود دارد كه ارائة‌پاسخی شفاف و روشن بدانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از جمله آنكه: حقیقت مشاركت سیاسی چیست؟ به چه انگیزه‌ای افراد به صحنة‌سیاست قدم می‌گذارند؟، اقسام مشاركت سیاسی كدام‌اند؟  هر گونه حضور در صحنة سیاسی را می توان مشاركت سیاسی نامید؟ و آیا اساساً تعیین حدود و ثغور و چارچوب مشخص برای مشاركت سیاسی قابل قبول است یا خیر؟

پس به ناچار باید سخن را از بررسی مفهوم مشاركت سیاسی آغاز كرد و بدین منظور، به جای پرداختن به تعاریف گوناگون و تلقیها و رهیافتهای مختلف كه از مشاركت سیاسی وجود دارد، شایسته آن است كه رویكردهای مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهیم.

رویكردهای مختلف نسبت به مشاركت سیاسی

غالب پژوهشگران با بینش ابزاری به پدیدة مشاركت سیاسی می‌نگرند و آن را رفتاری از سوی شهروندان می‌دانند كه متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصمیم‌گیری و انتخاب حاكمان صورت می‌پذیرد.

چنین رویكردی از مشاركت سیاسی بر این فرض استوار است كه فرد عقلانی محض است و با محاسبة سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته‌ها و تأمین منافع خویش پای به عرصة سیاست می‌گذارد. غایت اصلی افراد از مشاركت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوة تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواسته‌های فردی بیشتر.

بینش ابزاری از دهة 70 میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران علم سیاست را به خود جلب كرد و بویژه در تحلیل رفتار سیاسی شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در میان محققان آمریكایی قرار گرفت. و ربا و نی در سال 1979 با مطالعة رفتار رأی دهندگان آمریكایی به این نتیجه رسیدند كه رأی دهندگان كمتر تحت تأثیر مسائل محیطی و جامعه شناختی یا روانی‌اند و با مطالعة‌ موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌های احزاب سیاسی پای به عرصة سیاست می‌گذارند و حزبی را بر می‌گزینند كه منافع آنان را بیشتر تأمین كند.

این دیدگاه، كه بر بینش فردگرایانه استوار است، مشاركت سیاسی را برخاسته از ملاحظات عقلانی افراد و محاسبة سود و زیان شخصی آنان می‌داند. چنین رویكردی نسبت به پدیده‌های سیاسی اساساً رویكردی اقتصاد محور است و مرجع اصلی اینگونه تحلیلها كتاب معروف آنتونی داونز است كه در سال 1957 تحت عنوان تحلیلی اقتصادی از نظریة دموكراسی به رشتة تحریر درآمده است.

مشكل اصلی چنین رویكردی این است كه شهروندان را اشخاصی صرفاً عقلانی فرض می‌كند و آنان را آگاه از كلیة‌ مسائل و مشكلات  و آشنا به راهكارهای لازم می‌داند، در صورتی كه آمار و ارقام خلاف این را نشان می‌دهد. چرا كه درصدی قابل توجه از مردم در جوامع غربی و به اصطلاح دموكراتیك، به مسائل سیاسی  بی‌علاقه‌اند و در كم هزینه‌ترین شكل مشاركت، یعنی انتخابات، نیز حضوری چندان در خور و شایسته ندارند. ...

...

موقعیتهای فردی و اجتماعی و تأثیر آنها در مشاركت انتخاباتی

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی انتخابات مختلف، موقعیت اقتصادی افراد بر مشاركت انتخاباتی آنها مؤثر است و هر چه از نردبان موقعیتهای اجتماعی- اقتصادی بالاتر رویم، درصدی بیشتر از مشاركت كنندگان را شاهدیم. دونی در سال 1986 با مطالعة چند انتخابات انجام شده در منطقة «روآن» فرانسه نشان داد كه از میان مشاغل و طبقات مختلف اجتماعی، كسانی كه دارای موقعیت اجتماعی بهتری هستند تمایلی بیشتر به مشاركت سیاسی دارند. بر اساس این تحقیقات، 83 درصد از معلمان و اساتید، 75 درصد از مهندسان و مدیران اداری، 70 درصد از معلمان و اساتید، 75 درصد از مهندسان و مدیران اداری، 70 درصد از اعضای طبقة متوسط به طور مرتب در انتخابات سالهای 1971 تا 1974 در این منطقه شركت كرده‌اند. این در حالی است كه درصد مشاركت‌ كنندگان از طبقات پایین‌تر اجتماعی به شدت تنزل می كند و در مورد كارگران به 50 درصد و كاركنان بخش تجاری به 39 درصد می‌رسد. تحقیقات دیگری یافته‌های دونی را در سطح ملی نیز تائید كرده است. این تحقیقات توسط مؤسسة  فرانسه دربارة انتخابات سالهای 1989-1988 این كشور صورت پذیرفته است. بر این اساس 45 درصد از افراد دارای مشاغل بالا و موقعیتهای اجتماعی مناسب به طور مرتب در انتخابات شركت می كنند، در صورتی كه تعداد كارگران شركت كننده در انتخابات تنها به 33 درصد می‌رسد.

دونی با بررسی چند انتخابات كه در سطوح منطقه‌ای و محلی در كشور فرانسه صورت پذیرفته است به این نتیجه می‌رسد كه تعداد رأی دهندگان، با توجه به بهبود وضع شغلی و اجتماعی، از 8 به 14 درصد و سپس در مشاغل بالاتر به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.

بنابراین، می توان گفت كه موقعیت اجتماعی و شغلی و اقتصادی افراد در میزان مشاركت آنها بی‌تأثیر نیست و آمار و ارقام و مطالعات مختلف این پدیده را تائید می كند. اینكه از میان عوامل مختلف مربوط به موقعیتهای اجتماعی برخی از آنها را كه حائز اهمیت بیشترند مورد كنكاش دقیق قرار می‌دهیم.

دانلود مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

دانلود تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی
دسته بندی جامعه شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی

معنای لغوی اعتماد:

« اعتماد ترجمه واژه انگلیسی « Trust » است كه در زبان لاتین معادل كلمه Faith یوانانی مورد استفاده قرار گفته است. ریشه در  كلمه Faith مفهوم، وثوق، اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگر، مستتر است.

« اونا مونو » ریشه یونانی واژه اعتماد را فعل  « Pistis » عنوان كرده كه معادل همان واژه «  Fuith » است. این دو واژه، را هم زاد یكدیگر تعریف كرده و می نویسد، در رشد این دو كلمه، مفهوم وثوق ، اعتمادو تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص دیگری مستتر است ( او نامونو، 1370‍؛ 247  ) در زبان فارسی، آنگونه كه در فرهنگ معین آمده، اعتماد مترادف است با تكیه كردن، واگذاشتن كار به كسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد ( معین، ج1، 1375‍؛ 302  ). فرهنگ عمید نیز، مترادف های مشابهی برای اعتماد عنوان كرده است. نظیر، تكیه كردن، واگذاشتن كار به كسی، آهنگ كردن، با این تفاوت كه برای اطمینان، مترادف های جداگانه ایی، آورده به نحوی كه تفاوت دو واژه « اعتماد » و  «اطمینان » را نشان می دهد. « اطمینان » مترادف، آرام گرفتن آسایش خاطر داشتن و خاطر جمعی است. ( پور محمدی، علی اصغر ، 1376؛ 9‌ ).

تعریف اعتماد:

« اعتماد » تعریف واحدی ندارد و با توجه به حوزه های مختلفی كه مورد توجه قرار می‌گیرد – سیاست، اقتصاد، جامعه، روانشناسی- و نیز رویكردهای متفاوت به آن – رویكرد كنش انتخاب عقلانی، رویكرد اجتماعی، كاركردی روانشناختی، تعریف های متعدد و متفاوتی از آن شده است.

برخی از تعریف های مهم اعتماد در ذیل آمده است:

تعریف « اریك، اریكسون » نظریه پرداز، حوزه روانشناسی از اعتماد: انتظار برآورده شدن نیازهای شخصی و اینكه می شود روی دنیا، یا منابع برآورده كننده خارجی حساب كرد. ( امید كافی، 1380؛ 10 ).

تعریفی كلاسیك از اعتماد « باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یك فرد، انتظاری مطمئن و اتكا به ادعایا اظهار نظری بدون آزمون آن ( Lyon. 2002. 664 ).

اعتماد عبارت است از « انتظار رفتار اجتماعی خوب، صادقانه، همكاری جویانه، از سایر اعضای جامعه بر اساس هنجارهای مشترك (45. 1995 Fukuyama. ).

اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امكان فرصت طلبی آنان ( عدم قطعیت و مخاطر آمیز بودن ) ( 18. 1996 Misztal.  ).

اعتماد نوعی شرط بندی است در رابطه با كنشهایی كه دیگران در آینده انجام می دهند.

( 24. 1999 Ss tpmpk. ).  - اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می دانند با این انتظار كه آنها به گونه ایی عمل خواهند كرد كه نتایج منفی به حداقل ممكن كاهش
می یابد و دست یابی به اهداف میسر می گردد. (الیسون و فایرستون، به نقل از، امیر كافی، 1380؛ 10).

لیو، ( Lciou، سیلویا ( Sylvia )، برانك ( Brunk )، اعتماد بین شخصی را از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار داده اند و آنرا معادل ایمان به مردم ( Faith in people ) در نظر می گیرند و معتقدند كه فرهنگ های جوامع مختلف در این زمینه با هم تفاوت دارند. زیمل جامعه شناس آلمانی نیز تفسیر مشابهی از اعتماد ارائه می كند، به اعتقاد او اعتماد نوعی ایمان و اعتقاد افراد به جامعه است. آنتونی گیدنز  ضمن موافقت با تعریف زیمل، برداشت خود از اعتماد را با این تعریف آغاز می كند كه، اعتماد به عنوان اطمینان یا اتكاء بر ماهیت یا خاصیت شخصی، چیزی یا صحت گفته ای، تعریف می شود. به اعتقاد او، مفهوم اطمینان و اتكاء در تعریف فوق به وضوح با آن ایمانی كه زیمل آنرا توصیف كرده در پیوند و ارتباط است ( به نقل از امید كافی، همان؛ 11).

...

سرمایه اجتماعی،  Social Capital و اعتماد اجتماعی  Social Trust

سرمایه اجتماعی را در ظاهر امر می توان به عنوان یكی از مفاهیم نو جامعه شناسی به حساب آورد، مفهومی كه نخستین بار در سال 1916 میلادی توسط هانی فان
( I.F Hanifan ). ازدانشگاه ویر جنییای غربی مطرح شد. اما علرغم كلیدی بودن آن، تا سال 1960 مورد توجه قرار نگرفت، در این سال جین ژاكوب ( Jone, JaCOB ) در حوزه برنامه ریزی شهری، مفهوم سرمایه اجتماعی را به كار گرفت. در دهه 1970 لوری مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد عرصه اقتصاد كرد و از آن برای نقد نظریه های نئوكلاسیك و ناعادلانه توزیع درآمد بهره گرفت. ( الوانی، سید مهدی.        ).

نقد لوری بیشتر متوجه آن بعد از اقتصاد نئوكلاسیك است كه جانبداری فرد گرایانه به اقتصاد و به ویژه رقابت های بازار دارد. این امر بیشتر ریشه در اندیشه های فلسفی قرن های هفدهم و هجدهم به ویژه اندیشه هابز و نظریه پردازان كلاسیك اقتصادی چون، آدام اسمیت دارد: لوری در برخورد با این بعد، مفهوم سرمایه اجتماعی را برای تشخیص منابع اجتماعی سودمند برای توسعه سرمایه انسانی وارد اقتصاد كرد ( كلمن، 1377؛ 460 تلخیص). در واقع هدف نشان دادن، این امر بود كه نهادهای اجتماعی در قالب سرمایه های اجتماعی در كنش افراد دخالت دارند.

بعدها افراد دیگری با جدیت مفهوم سرمایه اجتماعی رابه مثابه حوزه مشخصی مورد توجه قرار دادند. از مهمترین این افراد می توان به پیر بوردیو، در سال 1983، كلمن 1988 و پوتنام در دهه نود اشاره كرد.

تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن:

در بیشتر متون مربوط به سرمایه اجتماعی می توان این عبارت یا جمله را مشاهده كرد كه، سرمایه اجتماعی مفهومی انعطاف پذیر بوده و طیف وسیعی از فرآیندهای اجتماعی را شامل می شود، بطور كلی، مفهومی است مبهم و چند بعد ونیتر ( Winter  )، كه در این حوزه به پژوهش و مطالعه پرداخته ضمن طرح این مسأله، راهی را نیز پیش روی
علاقه مندان این حوزه قرار داده تا از این وضعیت مبهم و گیج كننده خلاص شوند علیرغم برخی مفاهیم گیج كننده در متون یا ادبیات سرمایه اجتماعی سه تن از نویسندگان مطرح این حوزه مفهوم سازی مشخصی از سرمایه اجتماعی كرده اند، این سه تن عبارتند از : پیر بوردیو، رابرت. د پوتنام و جیمز كلمن ( 5. 2001. Stone, Wendy ). ( 6-2؛ a200 Winter  ). در اینجا با پذیرفتن توصیه ونیتر، برای ارائه تعریفی روشن از سرمایه اجتماعی، نگاهی اجمالی به تعاریف آنان می اندازیم ( توضیح مفصل نظریه هر یك از افراد بطور جداگانه در بحث ها مربوط به هر یك از آنها آمده است ).

...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فهرست
معنای لغوی اعتماد
تعریف اعتماد:
جایگاه و نقش اعتماد در كنش اجتماعی:
اطمینان و امید
باور و تعهد
رویكردهای موجود نسبت به اعتماد
سرمایه اجتماعی، Social Capital و اعتماد اجتماعی
Social Trust
تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن
انواع اعتماد:
اعتماد میان فردی
اعتماد به نظام یا سیستم
زمینه دوم اعتماد در جامعه پیش از مدرن
معنای لغوی اعتماد:
تعریف اعتماد:
جایگاه و نقش اعتماد در كنش اجتماعی:
اطمینان[1] و امید[2]
باور[3]و تعهد[4]
رویكردهای موجود نسبت به اعتماد:
سرمایه اجتماعی، Social Capital و اعتماد اجتماعی
Social Trust
تعریف سرمایه اجتماعی و عناصر آن:
انواع اعتماد:
اعتماد میان فردی
اعتماد به نظام یا سیستم
زمینه دوم اعتماد در جامعه پیش از مدرن
وسایل ارتباطی جمعی و گیدنز
نظریه رابرت پوتنام:
رابرت پوتنام و اعتماد اجتماعی:
وسایل ارتباط جمعی و پوتنام:
نظریه جیمز كلمن
اطلاعات و اعتماد
سه منبع اطلاعات در نظریه كلمن

دانلود تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مقاله اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

دانلود مقاله اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی

اگر جنگها مهمتر از آنند كه صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهمیت تر از آنست كه صرفاً به دست تاریخ نویسان سپرده شود. تاریخ نویسان نظامی با تمركز روی جنبه‌های تكنیكی جنگ لشكركشیها نبردها و تكنولوژی تمایل كمتری به بررسی جنبه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ نشان داده‌اند. فقط اخیراً و به شكلی آزمایش تغییراتی در اینگونه بررسیها صورت گرفته است این موضوع اهمیت چندانی نخواهد داشت مگر اینكه همزمان و در كنار آن جنگها ارتشها و سیاستها شكی نیست كه جنگها تأثیر مستقل و شدیدی بر سیاست بین‌الملل و موقعیت ملتها دارند. نابودی رایش سوم (رایش عنوانی بود كه آلمانها به كشور خود داده بودند و رایش سوم با آلمان هیتلری گفته می‌شد)

در جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده واقعه‌ای را رقم زد كه قسمتی از تاریخ جهان را به خود اختصاص داد این همكاری نظامی موقتی و كم نظیر بین دو ابر قدرت آینده پیامدهایی به دنبال داشت كه بر نظام بین‌المللی تأثیر گذاشت. فروپاشی آلمان نازی و متعاقب آن تسلط سیاسی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر نظام موازنة قدرت اروپا كه از زمان عهدنامة‌ وستفالی (پیمان صلحی بود كه بین دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سیاست بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار داده بود. ضربة مهلكی وارد آورد این اتحاد پیش‌بینی نشده قدرت آلمان را كه پس از اتحاد نهایی دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بی‌رقیب مانده بود نابود كرد و به دوران حكومت 12 سالة‌رایش سوم كه تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پایان داد. قدرت آلمان در جنگ جهانی اول بقدری بود كه حتی در نوامبر 1918 ارتش این كشور در خاك كشورهای اروپایی باقی مانده بود. در جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده و امپراتوری بریتانیا در یك جنگ چهار ساله آلمان نازی را نابود كردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوری ژاپن از پا درآمدن بریتانیا و فلج شدن فرانسه بعد از یك دورة‌ چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پیدایش نظم نوین بین‌المللی می‌داد این مسئله از امكان ادامة حیات ارتش آلمان كه باعث واماندگی اروپا در دهة 1930 شد ارتشی كه در جنگ جهانی اول به طور كامل سركوب نشده بود جلوگیری كرد عملكرد مطلوب نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده باعث شد كه نیروهای این دو كشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه ای مهم در شمال آلمان) در خاك آلمان به هم ملحق شوند و این خود سبب شد كه این ابر قدرتهای در حال تولد كه تا قبل از آن زمان نیروهایی حاشیه‌ای بودند، بر ویرانه‌های نظام جهانی به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه ای را برای جهان رقم بزنند.

بطور عجیبی پس از پایان جنگ این دو دولت به نیروهایی مسلط تبدیل شدند بنابراین چنین به نظر می‌رسد كه وقایع جنگ جهانی دوم نتیجة جنگ جهانی اول را دگرگون ساخت و باعث آن شد كه روسیه فعال از نظر سیاسی و ضعیف از نظر نظامی و ایالات متحدة منزوی از نظر سیاسی و آزمایشی نشده از نظر نظامی در نظام جهانی مطرح شوند در سال 1945 هر دو قدرت هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی حداقل در ظاهر قدرتمند به نظر می‌آمدند.

بدون نابودی نظامی و اشغال آلمان و ژاپن و همچنین تصرف اروپایی شرقی و شرق آلمان توسط شوروی در پایان جنگ جهانی دوم ظهور شوروی به عنوان یكی از دو ابر قدرت دوران پس از جنگ مطمئناً ناممكن بود. بدون از پای درآمدن بریتانیای كبیر فلج شدن فرانسه و انهدام آلمان نقش قدرتمندانة ایالات متحده در غرب نیز بعد از سال 1945 غیر قابل تصور بود تو بجورن تاتسن در كتاب جدیدش در مورد تاریخ نظامی این گونه نوشته است:

«تحركات داخلی كشورها كه به شكل رقابتهای نظامی بین ملت- كشورها نمایان می‌شود بیشتر از آنچه تصور می‌شد در ظهور و پیشرفت نظامی مترقی جهان دخالت داشته است. ...

...

دانلود مقاله اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی

تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی بدون منابع

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی

تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 246

بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی

بخشهایی از متن:

فصل اول

مقدمه

 انسان پیچیده ترین و نیازمندترین موجود جهان آفرینش است و نیازها سرچشمه سیاسی برای تحرك و فعالیت انسان هستند بطوری كه انسان بی نیاز همانند یك شئی بی جان و بی تحرك است .

انسان به لحاظ انسانیت خود دارای نیازها و انگیزه های متنوعی است كه ناگزیر از ارضاء آن بوده و از این جهت است كه نامی سعی و تلاش او در طول زندگی معطوف به ارضاء این نیازها و ارتقاء سطح كمی و كیفی زندگی مادی و معنوی خود می شود .

مسئله مهم در زمینه نیازهای انسانی مكانیسم این نیازها و چگونگی ارضاء آنها و حصول رضامندی در انسان است . آنچه مسلم است موجود انسانی برای رشد و تكامل و ادامه حیات خود ناگزیر است در مرحله اول نیازهای فیزیولوژیكی خود را ارضاء كرده و بعد از‌ آن تامین نیازهای معنوی را دنبال نماید.

ارضاء‌ نیازهای عینی و ذهنی افراد در قالب نیازهای مادی و معنوی دارای سه منشاء طبیعی ، فردی و اجتماعی است . ارضاء‌ این نیازها در انسان یك احساس خوشایند و آرام بخش به همراه دارد كه به آن رضامندی گفته می شود . عكس این وضعیت زمانی ایجاد می شود كه نیازها و انگیزه های انسانی ارضاء نشده و با مشكلاتی روبرو شوند ، در این حالت یك احساس ناخوشایند و ناراحت كننده ای برای انسان پیش می آید كه روان شناسان و جامعه شناسان به آن ناكامی ، محرومیت و نارضامندی می گویند.

ثبات و پویایی هر جامعه ای نیز تا حد زیادی به این امر وابسته است .

كه تا چه حد نیازهای اساسی افراد ارضاء شده و یا موانع عمده ای در راه ارضاء آنها وجود نداشته باشد و بی توجهی به نیازها و تمایلات انسانها و عدم ارضاء آنها و در نتیجه عدم رضایت مردم از زندگی و قلمروهای مختلف آنها در یك جامعه پیامدهای غیر منتظره و ناگواری به همراه دارد . بنابراین توجه به خواسته ها و امیال طبیعی مردم یك جامعه و تلاش برای تامین آنها از طرف دولتها و مسئولین سطوح متوسط و پایین جامعه از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است .

دولتها نیز برای تامین رفاه عمومی و فراهم نمودن لوازم و امكانات یك جامعه سالم نیازمند به شناخت انسانها و نیازهای متنوع آنها هستند بدون شك مسئوالان با حصول این شناخت و توزیع امكانات و خدمات بر اساس آن به سهولت رضامندی مردم را جلب خواهد كرد.

دنیایی كه ما در آن زندگی می كنیم دنیای متغیر است  تحولات است بخشی از این تغییرات كه مربوط به جامعه انسانی می شود تغییراتی است كه در زندگی خصوصی افراد صورت می گیرد . از این رو مادر جامعه مشاهده می كنیم كه بسیاری از مردم ، شغل ، رشته تحصیلی ، دوستان ، منزل ، وسیله نقلیه ، دكراسیون منزل و دیگر لوازم و فاكتورهای زندگی خود را تغییر می دهند.

یكی از تغییرات بزرگ در زندگی انسانها كوچك شدن فضای زندگی است در این جا این سوال مطرح است كه علت اصلی این تغییر و تحولات چیست ؟ اصولاً انسانها به لحاظ خواسته ها و انگیزه های متنوعی كه دارند  كمتر می توانند وضعیت ثابتی را تحمل كنند از این رو در طول زندگی خود دست به تغییر و تحول وضعیت های موجود زده و موقعیتهای جدیدی بوجود می آورند رمز تغییر و تحولاتی كه افراد در وضعیتهای موجود زندگی خود ایجاد می كنند غیر از تنوع طلبی آنها در این عبارت خلاصه می شود :

« یك فرد وقتی در صدد ایحاد تحولی در زندگی شخصی و خصوصی خود بر می آید كه با اوضاع و احوال موجود را زیان آور دیده و می خواهد جلوی ضرر بیشتر را بگیرد و یا اوضاع و احوال دیگری را سودبخش تر تصور كرده و تصمیم دارد نفع بیشتری متوجه خود كند.

یك جامع نیز زمانی عزم خود را برای تحولی عظیم جزم می كند كه یا می خواهد از اوضاع و احوالی نامطلوب  رهایی یابد و به اوضاعی مطلوب برسد و یا می خواهد اوضاع و احول كما بیش مطلوب را ترك گوید تا به اوضاع و احوالی مطلوب تر نائل شود .

به دیگر سخن ، اساساً هر عمل هدفداری اعم از فردی و اجتماعی ، یا برای رفع ضرر است یا برای جلب منعفت . ضرر منفعت نیز می تواند هم مادی و هم معنوی باشد .

...

متن پایانی:

8-2-5- چگونگی سنجش و اندازه گیری متغیر وابسته

برای سنجش میزان رضامندی از مجتمع نشنی یك طیف 5 قسمتی در نظر گرفته شده است كه در طی آن رضایت كامل تا نارضایتی كامل از هر یك از شاخص های متغیر وابسته اندازه گیری می شود .

بعد از بدست آمدن رضامدی از هر یك از شاخص ها رضامندی كلی و ترتیب رضامندی در بین فاكتورهای 29 گانه محاسبه و مورد بررسی قرار می گیرد از آنجائی كه متغیرهای وابسته بر اساس نظریه نیازهای مازلو انتخاب شده اند رضامندی كل نیز برای 5 گروه نیازهای مذكور بطور جداگانه محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می گیرد.

در بین متغیرهای فوق ، رضایت از آپارتمان نشینی و مجتمع نشینی و رضایت از شغل و میزان درآمد و رضایت از امكانات بهداشتی در گروه نیازهای فیزیولوژیك مازلو قرار می گیرند .

رضایت از امنیت ، رضایت از امكانات خدماتی ، تأسیساتی ، فعالیتهای حراست ،‌ خدمات اداری بنیاد شهید در گروه نیازهای ایمنی مازلو قرار می گیرند . رضایت از همكاری ساكنین رضایت از ترور ساكنین ، در گروه نیازهای اجتماعی یا تعلق به دیگران مازلو قرار می گیرند.

رضایت از نحوه برخورد كاركنان بنیاد شهید و كاركنان حراست در گروه نیازهای من یا صیانت ذات مازلو قرار می گیرند.

و در نهایت رضایت از امكانات آموزشی و فرهنگی و ورزشی و رضایت از پیشرفت و موفقیت ساكنین در طول زندگی و رضایت از اعمال و رفتار خود در گروه نیازهای خودیابی یا خود شكوفائی مازلو قرار می گیرند .

البته موارد فوق غیر از ارتباط با نیازهای مازلو بانیازهای مطرح شده توسط دانشمندان دیگر نیز ارتباط دارند كه در فصل چارچوب نظری به آن اشاره شده است .

3-5- متغیرهای مستقل

با توجه به تحقیقات مختلفی كه برای تعیین رضامندی از زندگی صورت گرفته از بین كلیه متغیرهائی كه به نظر می رسید. می توانند در رضامندی تاثیر داشته باشند 4 متغیر زیر را برگزیده ایم .

متغیرهای فوق غیر از دو متغیر سن و بعد خانوار ، بقیه متغیرهای تركیبی بوده و هر كدام از شاخص های مختلفی تشكیل شده اند . در زیر به تعریف و توضیح این متغیرها اشاره شده است .

1-3-5- سن

منظور از سن تعداد سالهای كاملی است كه فرد سر گذاشته است ( دفاتر سرشماری عمومی مركز آمار ایران )در این تحقیق منظور از سن تعداد سالهای كمكی است كه همسر شهید پشت سر گذاشته است .

3-3- 5- بعد خانوار

بعد خانوار عبارت است از تعداد افرادی كه با هم در یك اقامتگاه زندگی می كند با یكدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند ( دفاتر نتایج سرشماری عمومی  مركز آماری ایران )

در این تحقیق منظور از بعد خانوار تعداد افراد حضور خانواری است كه با هم زندگی می كنند و اقامتگاه مشتركی دارند.

3-3-5- پایگاه اجتماعی

پایگاه اجتماعی وصفی است كه یك شخص ، یا یك گروه در یك نظام اجتماعی در برابر دیگران می یابد . پایگاه اجتماعی ، تعیین كننده حقوق و وظایف انسانها و گروههای اجتماعی است . همانطور كه روابط افراد و گروهها را با یكدیگر مشخص می دارد . پایگاه را پایه هائی است چون آموزش و تحصیلات ، ثروت ، درآمد ،‌‌ خانوار و….

( ساروخانی ،‌ دایره المعارف جامعه شناسی ، ‌ص 730 )

در این تحقیق منظور از پایگاه اجتماعی وضعیت اقتصادی اجتماعی هر فرد ساكن در مجتمع با سایر ساكنین است كه با شاخص های زیر اندازه گیری می شود :

سطح تحصیلات : منظور از سطح تحصیلات یا سواد قدرت خواندن و نوشتن هر فرد است كه بر حسب نوع مدرك تحصیلی شخص می شود . سواد هر فرد می تواند از بی سوادی تا بالاترین مدرك تحصیلی متعارف در جامعه را در بر بگیرد.

شغل « هر گونه فعالیت فكر و برخی كه قانوناً مجاز است و به منظور كسب درآمد نقدی صورت می گیرد منظور از شغل در این تحقیق فعالیت فرد در یكی از گروههای شغلی در زمان تحقیق است .

میزان درآمد :

در اصطلاح علم اقتصاد نظری بازده پولی یادگیر منافع مادی را گویند كه بر اثر بكار انداختن ثروت یا خدمات یك انسان آزاد بدست می آید ( فرهنگ اصطلاحات اقتصدی – اجتماعی ، 1356 ، ص 551 ) .

در این تحقیق منظور از درآمد میزان عایدات ماهانه هر فرد به ریال است .

4-3-5-

آگاهی اجتماعی عبارت از داشتن اطلاع و شناخت از وضعیت دنیای جدید و قدرت درك و ارزیابی مسائل گوناگون است كه فرد با آن سروكار دارد .

برای سنجش میزان آگاهی اجتماعی هر فرد شاخص های زیر مورد استفاده قرار می گیرند.

سطح تحصیلات : ( مطابق تعریف ارائه شده در پایگاه اجتماعی )

میزان مطالعه : میزان مطالعه در این تحقیق عبارت است از تعداد ساعاتی كه افراد با سواد در هر روز صرف مطالعه كناب غیر رسمی ، روزنامه و مجله می كنند.

میزان مسافرت : میزان مسافرت در این تحقیق عبارت است از تعداد دفعاتی كه فرد در سال به استانهای دیگر كشور و یا خارج از كشور سفر نموده است .

5-3-5- انگیزه زندگی در محل

انگیزه زندگی در محل عبارت است از تمایل و علاقه باطنی فرد جهت زندگی كردن در محل سكونت فعلی ، این انگیزه از طریق عوامل مختلفی كه برای فرد اهمیت دارد بوجود آورده و به صورتهای مختف بر میزان رضامندی فرد موثر هستند . با توجه به مطالعات مقدماتی و عوامل موثر برانگیزه .

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق بررسی میزان رضایت مندی خانواده های شاهد از مجتمع نشینی ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
راه حل رفع مشکل Phone Number Flood

اخیرا تعدادی از کاربران تلگرام هنگام ثبت نام در این نرم افزار پیام رسان با مشکلی مواجه شده اند که امروز به آن پرداخته و راه حل هایی البته نه چندان قطعی را برای برطرف کردن این مشکل بیان میکنیم

دانلود راه حل رفع مشکل Phone Number Flood

phone number flood
راه حل رفع مشکل
راه حل
رفع مشکل
دسته بندی آموزشی
فرمت فایل rar
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

راه حل رفع مشکل Phone Number Flood در نرم افزار تلگرام که این روزها محبوبیت بسیاری پیدا کرده است.

اخیرا تعدادی از کاربران تلگرام هنگام ثبت نام در این نرم افزار پیام رسان با مشکلی مواجه شده اند که امروز به آن پرداخته و راه حل هایی البته نه چندان قطعی را برای برطرف کردن این مشکل بیان میکنیم.با ما همراه باشید.

در ابتدا بهتر است علت بروز این مشکل را شرح دهیم.عمده ترین دلیل این اتفاق اقدام به حذف حساب کاربری تلگرام خود به دفعات و طی فاصله زمانی اندک است.در این هنگام تلگرام برخلاف دیگر نرم افزارهای پیام رسان این رفتار شما را نامتعارف تلقی کرده و اقدام به مسدودسازی حساب کاربری شما برای یک دوره زمانی میکند.

دانلود راه حل رفع مشکل Phone Number Flood


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
راه حل رفع مشکل Phone Number Flood ,

تاريخ : 20 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی

تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی

دانلود تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی

تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

داروسازی، پنجاه قرن است كه سابقه خدمت به بشریت را دارد و به عنوان یكی از شناخته شده‌ترین و معتبرترین رشته‌های مطرح می‌باشد. همانند پزشكی، داروسازی نیز شاهد تحولات زیادی بوده است و بسیاری از روش‌های قدیمی آن منسوخ و كنار گذاشته شده‌اند و آموخته‌های نوینی به پیكره این رشته افزوده شده‌اند. داروسازان از جمله افشار دارای تحصیلات آكادمیك در جامعه می‌باشند در شاخه‌های مختلف شامل داروخانه، بیمارستان‌ها، آموزشی (در سطح دانشگاه)، تحقیقات، صنایع داروسازی (شامل تحقیق و توسعه تولید و غیره)، تدوین استانداردها و توزیع داروها فعالیت دارند. از دیدگاه تاریخی می‌توان گفت كه پیشرفت علم داروسازی همگام با تكامل بشر بوده است. انسان اولیه به طور ذاتی یا از طریق مشاهده حیوانات یا پرندگان معلومات خود را كسب نمود و دریافت كه آب سرد، برگ و گل دارای كاربردهای درمانی و التیام دهندگی هستند. ولی به طور تجربی دریافت كه كدامیك از دیگری بهتر است و بدین وسیله دانسته‌ها و آموخته‌های خود را در اختیار دیگران استفاده نمود. باید توجه داشت كه هر چند روش‌های انسان غارنشین ابتدایی بودند، و لیكن بسیاری از داروهای امروزی از همان منابعی كه در اختیار انسان اولیه بودند منشأ گرفته‌اند.

مجموعه حاضر شرحی است از برخی فرآورده‌های داروئی شركت ابوریحان و اشارات مختصری به دستة دارویی، مشكل دارویی، فارماكوكنیتیك، موارد مصرف، موارد منع مصرف، عوارض جانبی، مقدار و نحوه‌ی مصرف و نوع بسته‌بندی داروها و نوع تستی كه بر روی داروها رد قسمت آزمایشگاه تحقیقات و توسعه و همچنین آزمایشگاه شیمی (كنترل كیفی) انجام شده را دارا می‌باشد.

...

دستگاه HPLC[1]

كروماتوگرافی دستگاهی است كه برای انجام كارهای ذیل به كار می‌رود:

الف: جداسازی

ب: شناخت

ج: ارزیابی

این دستگاه با نام دستگاه‌های كارخانه Waters بعنوان پیشگاهی در دنیای نامتناهی كار ماتوگرافی می‌باشد استفاده در آزمایشگاه و آموزش‌های آكادمیك در صنعت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمینة كروماتوگرافی مایع با كاركرد عالی (HPLC)، كه یكی از ابزارهای بی‌مانند Waters است، تمامی اصول علمی وقتی بدست داده و در نهایت آنرا چون مجموعه‌ای بس آسان و دقیق در فضای كروماتوگرافی ارائه كرده است. از آنجائی‌ كه كارخانه فوق مصراً خواستار و خواهان بكارگیری طویل المدت دستگاه‌های HPLC به بهترین وجه ممكنه است از این رو در طول هر سال كلاسهای آموزشی خاصی برای منظور فوق و استفاده جامع و دقیق HPLC با حساسیت بسیار بالای آن و بررسی كلیه اشكالات ممكنه و روش مرتفع نمودن آنها دایر می‌كند.

از آنجائیكه فلسفة تشكل و ساختار شركت صنایع پزشكی جهان، لزوم ارائه خدمات علمی را اولی‌ترین امر در زمینة فعالیت‌های خود می‌داند از این‌رو بخش علمی ـ پژوهشی این شركت، افزون بر تهیه و ارائه جدیدترین موارد علمی HPLC، برای شناساندن هر چه ژرف‌تر جایگاه علمی ـ كاربردی كروماتوگرافی مایع با كاركرد عالی، تهیه نوشتاری بس جامع و آكادمیك را جهت « آموزش و فرادهی مبانی علمی و عملی HPLC «در راس كارهای خود قرار داده بود.

این نوشتار عمدتاً بر اساس كتاب LIQUID CHROMATOGRAPHY SCHOOL كه در دوره‌های آموزشی كمپانی MILLIPORE برای پژوهشگران ارائه می‌شود، تنظیم شده است و به علت پیش‌بینی كلیه مسائلی كه تا به امروز در پژوهشهای كروماتوگرافیك دیده شده و نیز مشكلاتی كه احتمال بروز آنها ولو با درصد بسیار اندك ممكن می‌نماید، و مآلاً ارائه راه حلهای عملی، با استفاده از صدها مقاله پژوهشی، كتب تراز اول و نیز تجربیات چندین دهه بخش علمی ـ پژوهشی كمپانی MILLIPORE –WATRS چهره بسیار استثنائی بخود گرفته است.

 


[1]- HIGH PER FORMANCE LIQUD CHROMATOGRAPHY.كروماتوگرافی مایع با كاركرد عالی              

...

2-4- ابزار و وسایل:

 فرد مسئول اجرای عملیات باید تمامی ابزار آلات داوات لازم جهت باز كردن بسته‌ها، بشكه‌ها و ظروف را در دسترس داشته باشد. ابزار غبارگیری (ترجیحاً به صورت مكنده) و وسایل بستن مجدد ظروف (مانند نوارهای پملپ) همچنین برچسب پشت چسب‌دار كه نشان دهد بخشی از محتویات ظرف یا بسته برداشته شده است، اغلب مورد نیاز است.

پاك‌سازی و تمیز كردن ظرف باید قبل از عملیات انجام شود. نمونه‌برداری از مواد یكنواخت نیاز به ابزار پیچیده ندارد. انواع پیت‌ها، بشر، قیف و ابزارها ملاقه‌ای شكل جهت مایعات با ویسكوزیته پائین وسیله استوانه‌ای جهت مایعات با ویسكوزیته بالا، كاردك و سرتاس جهت جامدات پودری یا گرانول و همچنین قاشق‌های سرامیكی یا استیل زنگ نزن كه قابلیت استریل شدن به وسیله حرارت را دارند، جهت مواد استریل بكار می‌روند. ابزار مناسب جهت نمونه برداری از مواد غیر یكنواخت پیچیده بوده و نظافت آنها مشكل است. مثلاً لوله‌هایی با داشتن دریچه در قسمت پائین آنها جهت مایعات در ظروف بزرگ و میله‌های شكاف‌دار كه دارای نوك تیز باشند، جهت جامدات پودری یا گرانولی مناسب هستند، نكته مهم این است كه دستورالعمل سازنده در زمان استفاده از ابزار نمونه‌برداری باید اجرا گردد. تمامی ابزار آلات باید از مواد خنثی و پایدار ساخته شده  كاملاً قابل نظافت باشند و این ابزار قبل و بعد از مصرف كاملاً شسته و با آب یا حلال مناسب آبكشی و خشك گردند و محل نگهداری مناسب داشته باشند. مراحل كامل نظافت با ذكر جزئیات در دستورالعمل مربوطه ذك می‌گردد همچنین تسهیلات كافی جهت شستشو باید در دسترس باشد. می‌توان از ابزار یكبار مصرف نیز استفاده نمود كه فواید خاص خود را دارد.

 

دانلود تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق جامع در مورد صنعت داروسازی ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل docx
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT

در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:  WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

 

مفهوم روش عقلانی- عاطفی- رفتاری REBT)

رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری:

روش منطقی- عاطفی- رفتاری(REBT) یک تئوری شخصیت و شیوه ای برای مشاوره و روان درمانی است که به وسیله آلبرت الیسدر سال 1955 تأسیس شد. بر طبق این نظریه، اگر نتیجه یا عارضه و رفتاری[1] با بار عاطفی فوق العاده ای که دارد به دنبال حادثه محرکی[2]بیاید، چنین به نظر می رسد که آن حادثه محرک، باعث این نتیجه شده است. در صورتی که واقعاً چنین نیست، عوارض و نتایج عاطفی عمدتاً به وسیله سیستم عقیدتی[3](B) ایجاد می شود. بنابراین وقتی عارضه نامطلوبی مانند اضطراب برای مراجع اتفاق می افتد به سرعت می توان ردپای آن را در عقاید غیر منطقی او جست و جو کرد. در این صورت اگر این عقاید غیر منطقی با برخوردی منطقی، مورد بحث و بررسی(D)[4] قرار گیرد و تصحیح گردد عوارض آشفتگی و اضطراب از بین می رود و از اتفاق افتادن مجدد آن جلوگیری می شود(احمدی، 1387). این تئوری با رفتارگرایان سنتی، که معتقد بودند محرک[5](S) باعث پاسخ[6](R) می شود، مخالف است و اعتقاد دارد که نظر و برداشت آدمی بین محرک و پاسخ، قرار می گیرد و فرد از محرک تعبیر خاصی می کند. بنابراین پاسخ هایی که انسان می دهد، به شدت تحت تأثیر نظریات و عقاید او قرار دارد و رابطه به صورت(A-B-C) در می آید. در این رابطه (A) عوامل تحریک کننده یا رویدادی فعال کننده است که می تواند پیامدهای رفتاری و عاطفی داشته باشد در این مدل الیس این پیامد ها را معلول A نمی داند بلکه آن ها را معلول B می داند(شیرافکن،1385)، (B)همان عقاید و نظریات است که شامل نظام باورهای فرد در مورد آن رویداد می باشد. در صورتی که باور فرد در مورد A منفی باشد، آن گاه پیامدهای رفتاری و عاطفی وی نیز منفی خواهد بود و (C) همان عواقب و پاسخ هاست که شامل پیامدهای رفتاری و عاطفی است. نقش درمانگر در جلسه درمان مباحثه(D) در مورد عقاید و باورهای نامعقول(IB[7] ) می باشد. درمانگر در این رویکرد از فنون شناختی، عاطفی و رفتاری نیز استفاده می کند(شیرافکن، 1385). تئوری REBT معتقد است که فرد، از نظر زیستی، استعداد فوق العاده ای برای انتخاب و استفاده درست از زندگی دارد و نیز مستعد برای ناهماهنگی و تلقین پذیری است.انسان دارای توان مشاهده کردن و تعقل است و در ذهن خود می تواند تجربیات خویش را سازمان دهد و بر محدودیت ها غلبه کند. هم چنین او میل باطنی و سهل الوصولی نسبت به انکار واقعیت و استفاده غلط از عقل خود دارد و به صورت غیر قابل قبولی افکار موهومی را در ذهن خود می آفریند و سلامت و شادابی خود را از بین می برد. فرد با قبول نکردن واقعیت، و جذب شدن در افکار غیر منطقی و موهوم به عوارض عاطفی نسبتاً شدیدی دچار می شود که آن را" اختلال عاطفی" می نامند(احمدی، 1386). به بیان ساده تر اگر محرک زیان آوری در زندگی فرد، در نقطه A (واقعه محرک) اتفاق بیفتد، معمولاً او این نقطه را به صورت عینی می بیند و به صورت منطقی[8](RB) نتیجه می گیرد که این واقعه تأسف آور است و آرزو می کند که این واقعه برطرف شود و در نقطه(C  ) یعنی عواقب و نتایج به درستی احساس اندوه، تأسف و رنجیدگی می کند. این احساس اندوه و رنجیدگی به او کمک می کند تا برای رو به رویی با آن واقعه محرک و زیان آور کاری بکند. علی رغم آن واقعه ناخوشایند از توان منطقی خود استفاده می کند و افکاری از قبیل، " از آن واقعه ناراحتم و چه می توانم برای تغییر آن انجام دهم " و احساساتی مانند اندوه و رنجیدگی خواهد داشت. سپس به تنظیم مجدد موقعیت می پردازد و راه مقابله با آن را می یابد و خود را با آن سازگار می کند(احمدی، 1386). ...

 


[1]- Consequence=C

[2]- Activating events=A

[3]- Beliefs=B

[4]- Dispute=D

[5]- Stimulus=S

[6]- Response=R

[7]- Irrational beliefs=IB

[8]- Rational beliefs=RB

...

 

2-2-2-2 دیدگاه الیس درباره ماهیت انسان:

          رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری فرض را براین اساس قرار می دهد که انسان ها یک تمایل بیولوژیکی برای تفکر به شیوه غیر عقلانی و مخرب و در عین حال عقلانی و سالم دارند. بنابراین، حتی اگر آن ها یک گرایش ذاتی به سمت رشد و خودشکوفایی داشته باشند، همین انسان بودن می تواند به آسانی رشدشان را به وسیله غیرواقعی بودن، غیرمنطقی بودن یا انواع دیگری از تفکرات بدبینانه متوقف کند( درایدن[1]،2009؛ درایدن و الیس،2001؛ الیس؛ ورنون[2]، 2003). الیس و درایدن(1997)، نوشتند حتی افرادی که با عقلانی ترین شیوه تربیت شده اند نشانه هایی از تفکرات غیرعقلانی مهم را بروز می دهند و اغلب تفکرات غیرعقلانی جدیدی را بعد از این که تفکر قبلی را کنار گذاشتند انتخاب می کنند. با این وجود تئوریREBT، به طور واضحی تأکید می کند بر خلاف گرایش انسان ها به تفکر غیر عقلانی، آن ها این توانایی را دارند که افکار، احساسات و رفتارهای رشد دهنده را در خود به وجود آورند و برای بهتر شدن حالشان، انگیزه لازم را برای تغییر این افکار داشته باشند(الیس، 2001؛ درایدن، 2009؛ ورنون، 2003). ...

 


[1]- Dryden

[2]- Vernon

...

2-2-2-7  درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری:

         درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری یکی از مشهورترین و متداول ترین درمان شناختی است. این درمان فکر و به تبع آن رفتار و هیجان های انسان را اصلاح می کند. الیس می گوید: " من کشف کردم که مردم تا حد زیادی با فکر خود، احساسات و اعمالشان را به منصه ظهور می رسانند. این موضوع را در متون برخی از فلاسفه یونان باستان خواندم و بین سال های 1942 تا 1955 آن را در تمام مراجعانم مشاهده کردم. من فهمیدم وقتی مراجعانم تفکر واقع بینانه، منطقی و آمیخته با ترجیح را دنبال می کردند، هیجان ها و رفتارهای مناسب و خودیار در آن ها پدید می آمد و وقتی تفکر غیرواقع بینانه، غیرمنطقی و جزمی می اندیشیدند، احساسات و اعمال نامناسبی در آن ها ظاهر می شد که مغایر منافع آن ها بود. در چند سالی که مشغول روانکاوی بودم نیز این را می دیدم. وقتی این قضیه برای من مسجل شد، روانکاوی را کنار گذاشتم و در سال 1955 درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری را اجرا کردم و تعلیم دادم"(الیس، آبرامس و دنگلجی[1]،2005).

"الیس رویکردی را بنیان گذاشت که به نظر خودش بهتر و آسان تر از روانکاوی، تغییر درمان بخش ایجاد می کرد. رویکرد وی رویکردی شناختی است که جنبه های رفتاری و هیجانی مهمی دارد"(شارف،1996).

REBT به طور گسترده ای یک درمان رفتاری- شناختی[2] محسوب می شود، نه تنها به خاطر این که بنیان گذار آن آلبرت الیس در مورد آن این گونه می اندیشد، بلکه بیش تر به دلیل آن که کارکرد کلی درمان های رفتاری- شناختی[3] به طور مؤثری در آن دیده می شود. در حقیقت الیس دوران فعالیت خود را به عنوان یک درمانگر رفتاری شناختی آغاز نمود. او شدیداً به تفکر نادرست افراد علاقه مند بود و قادر بود تا الگو ها یا دسته بندی های مشخص در تفکر غیر منطقی مراجعه کنندگان را بیابد. REBT به مدت چند دهه براساس این الگو ها کار می کرد و هزاران درمانگر برای تشخیص دسته بندی های مختلف عقاید کارآمدتر آموزش می دیدند. سایر اشکال درمان رفتاری تدریجاً در دهه 1960 زیاد شدند. اگر چه هر کدام از آن ها تا حدی بر جنبه های مختلف رفتار و تفکر مراجعه کنندگان تأکید می کردند،REBT به طور فزاینده ای خود را از سایر درمان های مشابه متمایز نمود. یک تفاوت عمده REBT و سایر درمان های رفتاری- شناختی، نوع عقاید ناکارآمد می باشد که پزشکان بر آن تمرکز نمودند؛ اگر چه سایر اشکال تفکر غیر عادی هم چنان مهم و جهت تغییر ارزشمند محسوب می شد تا این الزام ها را بیابند و آن ها را با اولویت هایی که به عنوان راه حلی درست مشاهده شده جایگزین سازند. درمان های شناختی- رفتاری با REBT شروع شد و سپس توسط درمان شناختی بک و درمان شناختی- رفتاری مایکنبام[4] دنبال شد(صفایی، 1386). ...


[1]- Abrams & Dengelegi

[2]- Cognitive Behavior Therapy(CBT)

[3]- Cognitive Behavior Therapy(CBT)

[4]- Meichen baum, D.

...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش عقلانی عاطفی رفتاری REBT ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT)  و دورکاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT)  و دورکاری
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل docx
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT)  و دورکاری

در 39 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی

و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:  WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

فناوری (‌ تكنولوژی )[1]

فناوری اطلاعات متشكل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و كار، ابزار، ساختار) است به طوری كه در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی كه از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تكامل سازمان را فرا راه خود قرار می‌دهد.(سپهری، 1383،137)

فناوری ، كاربرد علم برای حل مشكلات عملی است از این رو تكنولوژی متكیبر دانش است.

دانش نوعی معرفت و شناخت است در حالی كه فناوری كاربرد این شناخت است.

علم زمینه ای ایجاد می كند تا فناوری در آن رشد كند.توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح فن آوری امكان پذیر است. فن آوری مجموعهای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات، توانایی ها و مهارت های انسانی، دانش فنی، و توانایی های مدیریتی و سازماندهی است. افزایش سطح فناوری مستلزمرشد ارتقای هماهنگ و سازگار تمام اجزای آن است كه از طریق انتقال و توسعهداخلی فن آوری اتفاق می افتد. نقش مدیریت در فرآیند انتقال و توسعه فناوریمهم و تعیین كننده است و می توان آن را در چهار سطح كلان، 1ـ بخش علوم 2ـتكنولوژی 3ـ بنگاه ها 4ـ خود حرفه و تخصص مدیریت مطرح كرد. (مالونی ،55:2007)

فناوری را قابلیت كاربرد علوم در تامین خواسته های مادی و ذهنی بشر می دانند. با پیشرفت علومزمینه های بالقوه جدیدی برای ارتقای فن آوری پیدا می شود. میزان كالا و خدمات تولید شده سرانه در جوامعی كه به پیشرفت های تكنولوژیكیجدید دست یافته انداز جوامع سنتی و عقب مانده فاصله زیادی گرفته است. درواقع توان كشورها و یا مؤسسات صنعتی و خدماتی در صحنه رقابت های مختلف اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و نظامی به توان تكنولوژیكی آن ها بستگی دارد.

تنها با ارتقای سطح تكنولوژی در جامعه است كه افراد آن می توانند به تولیدبیشتر كالا و خدمات دست یابند و باعث كارآیی و اثربخشی سازمان خود شوند وبا نظام دهی مناسب در زمینه هایفرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی بهتررا برای خود فراهم نمایند. در صحنه رقابت های اقتصادی، سازمان ها و مؤسساتیكه به تكنولوژی برتر دست می یابند، امكان بقا و رشد را می یابند و سازمانها و مؤسساتی كه از نظر تكنولوژی عقب بمانند از صحنه خارج می شوند. (مالونی ،55:2007)

2-3-2- مفهوم فناوری اطلاعات

تعاریف مختلفی برای فناوری اطلاعات وجود دارد برخی از آنها عبارتند از:

الف-فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی ،روشها وراهكارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش كامپیوتریاست.

ب-فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم وفناوری كامپیوتری،طراحی كامپیوتری،پیاده سازی سیستم هایاطلاعاتی و كاربردهای آن است.

ج-فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی كامپیوتر و فناوری ارتباطاتبه منظور ذخیره،پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم از متن ،صوت ،تصویرو . . . )است.

د-فناوری اطلاعات واژه ای كلی است كه برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الكترونیكی حاصل از نوآوریهای مخابراتی ورایانه ای استفاده می شود.

ه- فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار،نرم افزار و فكرافزاراست كه گردش و بهره وری از امكانات را امكانپذیر می سازد.

...


[1] - Technology

...

2-3-6- مدل‌های كاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها

زوبوف[1] در اثر كلاسیك خود (در عصر ماشین هوشمند) با این توضیح، به تفاوت این فناوری با انواع پیشین فناوری‌های ماشینی اشاره می‌كند. فناوری اطلاعات در همان حالی كه برای بازتولید، گسترش و بهبود فرآیند جایگزینی عامل انسان با ماشین بكار می رود ، داده‌هایی را نیز درباره خود فعالیت‌های ماشینی شده ثبت می‌كند و جریانهای جدیدی را از اطلاعات پدید می‌آورد. این جریان‌های جدید اطلاعات می‌توانند برای بسیاری از تحلیل‌ها در سازمان بكار روند. بدین ترتیب این فناوری هم از اطلاعات استفاده كرده و هم آن را تولید می‌كند.

این ویژگی فناوری اطلاعات كه زوبوف آن را دوگانگی[2] می‌خواند باعث می‌شود كه این فناوری از یك طرف در خودكارسازی عملیات و انجام فرآیندهایی كه انسان انجام می‌دهد با پیوستگی و كنترل بیشتر به‌كار رود و از طرف دیگر به طور همزمان اطلاعاتی را درباره فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان تولید كند. زوبوف این ظرفیت فناوری اطلاعات را كه منطق معمولی خودكارسازی را از دور خارج كرده است، آگاه‌سازی می‌نامد. سومین كاربرد فناوری اطلاعات كه زوبوف به آن اشاره می‌كند دگرگون‌سازی است. از نظر وی ظرفیت آگاه‌سازی فناوری اطلاعات می‌تواند چنان تغییراتی بنیادین ایجاد كند كه ویژگی‌های ذاتی كار را متحول سازد . (تری ، 371: 2002)

جدول شماره 1-2 كاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «زوبوف»

كاربرد

شرح

خودكارسازی

بازتولید، گسترش و بهبود فرآیند جایگزینی عامل انسان با ماشین

آگاه سازی

تولید اطلاعات در باره فعالیت‌هایی كه خودكار شده اند

دگرگون‌سازی

تغییرات بنیادین در ویژگی‌های ذاتی كار و تامین گزینه‌های فراروی سازمان

« هیكس» به كاربردهای فناوری اطلاعات از دریچه اصلاحاتی اشاره می كند كه این فناوری آنها را امكان پذیر می سازد. به اعتقاد وی از لحاظ نظری، هر آنچه فناوری اطلاعات  می تواند به انجام رساند با دیگر ابزارها نیز انجام شدنی است. اما در عمل ، توان این فناوری در افزایش سرعت و یا كاهش هزینه ها بدین معنا است كه فناوری اطلاعات  می تواند كارهایی را امكان پذیر سازد كه بدون آن شدنی نیستند. از این رویكرد، این فناوری سه قابلیت بالقوه برای تغییر در چارچوب اصلاحات دارد كه عبارت از جایگزینی، پشتیبانی، و نوآوری می باشد.

در كاربرد جایگزینی، فرآیندهای دستی پذیرش، ذخیره، پردازش، برون‌داد و انتقال اطلاعات خودكار می‌شوند. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات جایگزین انسان می‌شود. این فناوری می‌تواند به انجام فرآیندهایی نیز كه انسان انجام می‌دهد كمك كند. « هیكس» چنین كاربردی را پشتیبانی می‌خواند. نوآوری ، سومین كاربرد این فناوری است. از این طریق فرآیندهای جدیدی خلق می‌شوند كه كاملا توسط فناوری اطلاعات به انجام می‌رسند یا این فناوری به عنوان پشتیبان فرآیندهای جدیدی كه انسان انجام می‌دهد به كار می‌رود.[Heeks, 2000]

...


[1]- Zuboff

[2]- Duality

...

لوكاس[1] و بارودی[2] متغیرهای ساختاری را شامل این موارد: اجزای مجازی، روابط و ارتباطات الكترونیكی، سطوح مدیریت، حیطه نظارت مدیران، خودكارسازی عملیات، جریان كار الكترونیكی، شبكه سازی الكترونیكی می‌دانند.[ Locas, 2004,265]

بون اوهكیم[3] و لی[4] اعضای گروه مدیریت دانشگاه نبراسكا در تحقیق خود تحت عنوان « بالنده ساختن آرایش درونی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های با كیفیت بالا » با بررسی نقش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی به نتایج بدست آمده در این تحقیق اشاره می‌نمایند كه نشان می‌دهد كه انجام فعالیتهای كاری بدون پشتیبانی سیستم‌های اطلاعاتی و استفاده از فناوری اطلاعات تقریبا غیرممكن است.  [Boon Oh Kim, 2008,311]

سوابق و پیشینه تحقیق:

2-12-1-  سوابق تحقیق در ایران :

علی رغم اینکه موضوع دورکاری تازه و جدید به شمار می رود تاکنون تحقیقات علمی  زیادی صورت نگرفته است اما در این میان با توجه به پژوهشهای پیشین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اسلامی (1389) به بررسی موانع اجرای دورکاری در سازمانهای دولتی پرداخته است. در این تحقیق مروری، وی اعتقاد دارد که عواملاقتصادی ، فناوری و قانونی مهمترین موانع اجرای دورکاری در سازمانهای دولتی در کشورمان به شمار می روند.

وحیدیان (1387) به بررسی تاثیر زیر ساختهای فناوری در توسعه دورکاری در سازمانهای کشورمان پرداخته است. به اعتقاد وی تلاش برای توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای دورکاری می تواند موجب رشد و گسترش فرهنک دورکاری در سازمانها گردد.

رضایی نژاد (1388) در تحقیقی به بررسی دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی نسبت به پذیرش دورکاری در سازمانهای خود پرداخته است. در این تحقیق میدانی که در آن با استفاده از ابزار پرسشنامه، محقق به جمع اوری اطلاعات پرداخته است ، دیدگاه 55 مدیر سازمانهای دولتی مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 75 درصد مدیران با توجه به انجام به موقع وظایف از سوی کارکنان می پذیرند که دورکاری را در سازمان خود اجرا نمایند.

2-12-2- سوابق تحقیق در خارج :

مورگان (2010) اعتقاد دارد که فرهنگ مناسب و پذیرش شرایط دورکاری و توجیه و آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دورکار از الزامات اصلی در موفقیت دورکاری به شمار می رود.

اسکات (2010) معتقد است که در آینده سازمانهای مجازی می بایستی به دورکاری به عنوان یک استراتژی اصلی نگاه نموده و بتوانند سازمانهای خود را در دستیابی به اهداف این مهم رهنمون سازند.

دیویدسون (2008) معتقد است که فرهنگ یک سازمان می تواند برای اجرای مناسب دورکاری در سازمان کمک نماید. چنانچه سازمانهای بالنده می توانند فرصت ارایه خدمات را به شکل دورکاری به نحو احسن انجام دهند.

...


[1]- Locas

[2]- Baroudi

[3]- Boon Oh Kim

[4]- Lee, Sung M.

...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT)  و دورکاری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات (IT) و دورکاری ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل docx
حجم فایل 73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی

در 70 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی

و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:  WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعریف ازدواج

تشكیل خانواده و ازدواج واقعه اجتماعی مهمی است كه پایندگی گروهها و زندگی نسل های متوالی به آن بستگی دارد. ازدواج ارتباطی است كه دارای تمامیت بی نظیر و گسترده ای می باشد، ارتباطی كه دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده، موجب چنان ارتباط عمیق و همه جانبه ای می شود كه بی هیچ شك و شبهه ای قابل مقایسه با هیچ یك از دیگر ارتباطات انسان نمی باشد، به نحوی كه قرار داد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است. بطور كلی ازدواج را می توان عملی دانست كه موجب پیوند دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنس می شود و با انعقاد قراردادی اجتماعی مشروعیت پیدا می كند .بی تردید یكی از مهمترین تصمیم هایی كه در طول زندگی خود می گیریم، انتخاب شریك زندگی است. ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دست یابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال و به عنوان حفظ بقا نسل بشریت از دیر باز همواره مورد تاكید بوده است. ازدواج را می توان یكی از مهمترین تصمیم گیری ها در زندگی هرد فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یكی از اصلی ترین عوامل تعیین كننده ی كیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد .(هالفورد[1]،1999. ترجمه، تبریزی و همکاران ،1384).

2-37 رضایت زناشویی

رضایت زناشویی پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درك یكدیگر و تعامل منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران است. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی در خانواده است كه از عامل های گوناگون مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع كاری و ... اثر می پذیرد  (سینهاو مكرجی[2]، 1990)

رضایت زناشویی یك حالت روحی است كه مزایا و هزینه های ادراك شده فرد را از ازدواج با یك شخص خاص منعكس می كند. هرچه شخص در ازدواج خود با شریك زندگیش احساس كند كه هزینه های زیادی پرداخت كرده است، به طور كلی از آن شخص و ازدواج با او رضایت كمتری خواهد داشت. برعكس هرچه بیشتر فكر كند در ازدواج با شریك زندگی خود مزایای بیشتری بدست آورده است از او و زندگی مشتركشان رضایت بیشتری خواهد داشت. ( الیس و همکاران[3]،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375)

تعریف  مختلفی برای رضایت زناشویی وجود دارد كه یكی از بهترین تعاریف توسط هاكینز انجام گرفته است وی رضایت زناشویی را این چنین تعریف می كند: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی كه همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند، رضایت یك متغییر نگرش است وبنابراین یك خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق، رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است كه زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند.(الیس و همکاران ،1994.ترجمه .صالحی و یزدی،1375 )

2-38 چارچوب نظری پژوهش در زمینه رضایت زناشویی

درمورد رضایت زناشویی، محققان این رشته، نظریه های مختلفی دارند، هركدام از این نظریه ها به ازدواج و زندگی مشترك از یك بعد نگاه می كنند. برخی به دوام ازدواج واینكه تداوم زندگی مشترك در همسران به چه شكل درمی آید، برخی به ازدواج به عنوان یك مدل اقتصادی می نگرند كه چناچه پاداش در ازدواج بیشتر از هزینه های آن باشد، رضایت بیشتری در زندگی وجود خواهد داشت. بعضی هم مراحل مختلف یك زندگی  مشترك را از ابتدا تا انتها بررسی می كنند، اینكه زندگی در هر دوره دستخوش چه تغییراتی می گردد، و دسته ای از این نظریه پردازان هم به باورها و عقایدی كه زوجین در زندگی مشترك دارند، می پردازند.

2-38-1 نظریه عقلانی هیجانی الیس :

 نظریه عقلانی هیجانی معتقد است که اختلال زناشویی به طور مستقیم به اعمال طرف دیگر یا به رفتار همسر مربوط نمی شود بلکه بیشتر به خاطر نظر و عقیده ای است که زن و شوهر در این رفتار دارند، بنابراین این نظریه در رابطه، به افراد توجه دارد. یعنی به جای اینکه تنها تعاملات یا تنها سیستمی که زن و شوهر در آن هستند موردنظر باشد این رویکرد افراد را مورد اصلی در اختلال می داند، احساسات و رفتارهای آشفته ای که در روابط وجود دارد صرفاً معلول رفتار غلط یکی از طرفین یا هر دو آنهاست. به عبارت دیگر این نظریه پیوسته به احساسات و  اعمال زن و شوهر توجه دارد اما به طور اخص، به تفکر هر یک از آنها می پردازد. این تفکر است که درحد وسیعی منجر به خشم و دیگر هیجانات و تعاملات آشفته می شود.


[1]Halford

[2]Sinha& Ma

[3]Ellis At Al

...

2-39  خانواده و اهمیت آن

خانواده گروه كوچكی متشكل از افرادی است كه از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یكدیگر در ارتباط متقابل هستند و در كنار یكدیگر در واحد خاصی زندگی می كنند و دارای تجارب و فرهنگ خاصی هستند، دارای امیال و اهداف مشابه بوده و مهر و علاقه آنان را به یكدیگر پیوند داده است. خانواده سنتی از زن وشوهر و فرزندان تشكیل شده است. و بستگان خانواده زن و مرد، در موقعیت های خاص در شرایط كمكی متقابل همراه با شادی شعف و احساس تعلق خاطر و یا اندوه و نگران، با آنان ارتباط برقرار می كنند (نوابی نژاد، 1386) .

2-40 جایگاه خانواده:

خانواده طنینی به قدمت آدمی دارد. از منظر جامعه شناسی و تاریخ، اولین نهاد بشری، ابتدایی ترین و كوچكترین جامعه، خانواده می باشد، این نهاد همیشه توجه متفكرین، پژوهشگران، متخصصین علوم انسانی را از دیدگاه های متفاوت جهت شناخت بهتر و دقیق تر، به خود جلب كرده است چون خانواده به عنوان اولین آموزشگاه بشری بر اساس نوع رابطه با همسر و فرزندان بیشترین تاثیر را اولاً بر چگونگی شخصیت روانی، اجتماعی و فرهنگی فرزندان دارد. (پیاژه، 1991) ثانیاً به صورت غیر مستقیم جامعه را متاثر از نوع روابط و فرهنگ خود می كند (منادی، 1385) .

در نتیجه خانواده های سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه، نقش مهمی دارند لذا توجه به سلامت و چگونگی فضای درون خانواده كه عواملی نظیر رضایت زوجین از زندگی تبلور می یابد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. به دنبال رضایت از زندگی اختلافات زناشویی كمتر شده و طلاق نیز در جامعه كمتر رخ می دهد. كم شدن طلاق در صورت وجود كانون گرم خانوادگی سلامت افراد جامعه بیشتر تحسین خواهد شد. خانواده از منظر دیگر خود تحت تاثیر جامعه خواهد بود ( منادی، 1385 ).

2-41 تعیین نقش های خانواده

فریمن[1] (1977) هریك از نقش هارا در سه سطح تقسیم بندی می كند. نقش های فردی، نقش های زیر مجموعه ای و نقش خانوادگی كه توسط كل خانواده انجام می گیرد و در اتباط متقابل با محیط و جامعه بزرگتر است. علاوه بر این سیستمی از هنجارها و ارزشها به عنوان بخشی از ساختار خانواده در درون خانواده رشد می كنند. این هنجارها و ارزش ها مشتق شده از تجارب قبل از زناشویی زن و مرد به ویژه در ارتباط با خانواده های اصلی آن است. این هنجارها و ارزشها، مبنای مجموعه ی جدیدی از اصول در زندگی آنان خواهد بود. به این ترتیب تمامی  ارزش های اجتماعی زندگی خانوادگی و فردی، در تعریف رفتار در خانواده مصداق دارد ( نوابی نژاد، 1386 ) .

2-42 خانواده و جامعه پذیری :

یكی از محیط های بنیادی در امرجامعه پذیری خانواده می باشد در واقع هم پدر و هم مادر از عوامل رشد و اجتماعی شده كودك هستند. نقش هایی كه این دو باید ایفا كنند، متفاوت است. اما در عین حال مكمل یكدیگر نیز هستند. تاكلوت بارسنز در مطالعه نقش های اصلی خانواده هسته ای بر این واقعیت تاكید می كند كه شخصیت انسان مادرزادی نیست، باید در فرآیند اجتماعی شدن ساخته شود. این ها كارخانه هایی هستند كه شخصیت انسان را تولید می كنند. ( منادی، 1385 ). عمل ارتباط، باعث برقراری كنش متقابل بین افراد جامعه می شود. كنش متقابل، مانند حالتها یا عمل های اعضاء یك جفت كه به یكدیگر وابسته هستند تعریف می شود. ( برادشاو[2]، 1982.ترجمه .قرچه داغی،1372) . در نتیجه، زمانی ارتباط بین دو نفر برقرار می شود كه كنش متقابل بوجود بیاید. یعنی پیام د هنده پیام را بدهد، كانال خوبی محتوای پیام را انتقال  دهد و پیام گیرنده پیام را دریافت كند. یعنی، پس خوراندی از پیام گیر به پیام دهنده وجود داشته باشد. در نتیجه اعتماد بین دو طرف كنش متقابل برقرار نمی شود و گفتگو به وجود نمی آید. برای مثال در حوزه خانواده، اینكه فقط مرد سخن بگوید و زن و فرزند فقط شنونده باشند و یا فقط زن صبحت كرده و مرد و فرزندان شنونده باشند، كنش متقابل برقرار نشده است و گفتگویی وجود ندارد بلكه فقط گفت تنها وجود دارد. گفت تنها نیز امكان رد شدن محتوای پام را تضمین نمی كند. این عمل نه فقط در سطح خانواده، بلكه در سطح كلان در نهادهای اجتماعی نیز صحت دارد و شاهد هرروز آن هستیم. یعنی در این حالت، نه مرد نه زن نمی توانند خواسته های خود را در نزد همسر خود عمل كنند و به فرهنگ هم درآیند و به یكدیگر نزدیك شوند. نه والدین امكان باز تولید فرهنگ خود را در فرزندان خواهند داشت نه جامعه موفق به جامعه پذیر كردن نسل جوان جامعه به فرهنگ رایج جامعه خواهد شد ( منادی، 1385 ) .

...


[1]Fariman

[2]Beradshave

...

2-62 رویكردهای زوج درمانی برای بهتر شدن روابط زناشویی:

زوج درمانی خود نظم بخشی: این رویكرد كاربرد نظریه خود كنترلی رفتاری مشكلات در ارتباط است. تاكید این رویكرد بر این است كه به زوجین آشفته كمك كند تا صلاحیت های بیشتری را برای تغییر الگوهای مشكل آفرین رفتاری، شناختی، عاطفی به دست آورده و به وسیله این كار رابطه خود را تقویت كنند. در این رویكرد تلاش برای ارائه یك چهارچوب یكپارچه نظری است. روش های مورد استفادهدراین رویكرد بر مبنای مشكلات ارتباطی تدوین شده اند یعنی هدف تغییر الگوهای رفتاری – شناختی – عاطفی است كه با مشكلات ارتباطی در پیوند است. (هالفورد ،1999. ترجمه، تبریزی و همکاران ،1384). .

زوج درمانی ارتباطی :این رویكرد با هدف افزایش توانایی زوجین برای گفتگویی مشاركتی و تعیین انواع راهبردهای مؤثر ارتباطی كه زوجین را به شناخت و حل مشكلات برساند و همچنین مشاركت دادن زوجین با یكدیگر برای حل مشكلات انجام می شود. فرض اساسی این رویكردها این است كه ارتباط بهتر میان زوجین و تعاملات صمیمانه را گسترش داده و موجب كاهش تعارضات میان آنها شود (پیتا[1]،2001) .

زوج درمانی فمینیستی :اساس این رویكرد بان می كند كه وجود تفاوت ها در قدرت موجب تفاوت در رشد شخصی و اجتماعی افراد می شود بنابراین مسائل مراجعان بیشتر ناشی از پیامها  محدودیت های بیرونی است تا درونی. اهداف این رویكرد آگاهی دادن در زمینه فرآیند های اجتماعی، نقش جنسیتی، تشخیص پیامد ها یا عقاید درونی شده، گسترش و رشد زنجیره تكاملی از رفتارهای آزادانه انتخاب شده یا غیر تحمیلی، ایجاد تعامل وابستگی و استقلال در روابط و پژوهش طیف وسیعی از مهارت های زندگی، می باشد .زوج درمانی فمینیستی وجود تعارضات را ناشی از عدم آگاهی زوجین نسبت به نقش و انتظاراتی می داند که از الگوهای پیشین نشأت می گیرد بنابراین هدف درمانگرانتقال این انتظارات به حوزه آگاهی زوجین است.زوج درمانی فمینیستی مانندیك مترجم زبان میان زوجین قرار می گیرد و به آنها كمك می كند كه تا دنیای ذهنی یكدیگر،‌نقش جنسی اجتماعی شده، انتظارات مربوط به ارتباط و زبان یكدیگر را درك كنند  (نانت[2]، 2005) .

زوج درمانی راه حل مدار: این رویكرد یكی از پرطرفدارترین رویكرد كنونی است كه علت اصلی آن تاكید بر نگرش غیر آسیب شناسی به افراد، محدودیت های جلسات درمانی به ماهیت كاربردی عملی و سهولت یادگیری و فنون آن است. سرچشمه این رویكرد مدل درمانی كوتاه مدت موسسه تحقیقات ذهنی است .این رویكرد از تمركز بر مشكلات اجتناب كرده و منحصراً بر راه حل ها تاكید می كند واین راه حل ها ممكن است نشانه هایی از تجارب قبلی فرد داشته باشد و یا اینكه در تجارب آینده او تحقق یابند ( چانگ[3]، 2005) .

2-63 پیشینه تحقیق:

باتوجه به موضوع مورد تحقیق در این قسمت به تحقیقاتی که در زمینه  اثرآموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی کار  شده، در دو بخش داخلی و خارجی به چکیده ای از آنها اشاره می شود.

2-64 تحقیقات داخلی :

احمدی و همکاران (2010) در مطالعه ای  بر روی مهارتهای حل مسئله خانوادگی و رضایت زناشوی تعدادی از زنان که نارضایتی زناشویی داشتند، به این نتیجه رسیدند که مداخله حل مسئله به صورت معنی داری نارضایتی زناشویی را کاهش داد و بهبود قابل توجهی در ابعاد مهارتهای ارتباطی، حل تعارضات، وژگی های شخصیتی، روابط جنسی و ارتباط یا خانواده و دوستان به وجود می آورد. ...

...


[1]Pitta

[2]Nunnt

[3]Chang

...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و رضایت زناشویی ,

<-BloTitle->
<-BloText->